Persondatapolitik for brug af ParkBox

1. INTRODUKTION

1.1. ParkBox DK ApS (”Selskabet”) driver appen, ParkBox (”Tjenesten”). For at kunne levere Tjenesten er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger.

1.2. Denne persondatapolitik indeholder en række oplysninger om, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvad de anvendes til.

1.3. Såfremt du måtte have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til følgende dataansvarlige:

ParkBox DK ApS
CVR-nr. 42 57 37 60
Bispensgade 12, 1.2
9000 Aalborg
Mail: [email protected]

 

2. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1. Selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med levering af Tjenesten Selskabet tilbyder, for at kunne leve op til forpligtelserne over for dig.

 

Advokat
Tim Rosenkrantz Buur
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
Tlf. 46 92 92 00
J.nr: 110-525125 TRB/CRY2

 

2.2. Selskabet indsamler en række personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af vores aktiviteter, herunder:
 Navn
 Kontaktoplysninger, såsom mail og telefonnummer
 Adresseoplysninger
 Eventuelle oplysninger ifbm. beskrivelsen af lejemålet

3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET

3.1. Oplysningerne bruges til at identificerer dig som kunde samt at kunne levere Tjenesten, som du modtager som kunde hos Selskabet. Herudover anvendes oplysningerne til brug for kommunikation mellem Selskabet og dig, og mellem dig og en potentiel lejer/udlejer.

3.2. Selskabet behandler dine personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens
artikel § 6, stk. 1, litra f, vedrørende Selskabets legitime interesse i at kunne udbyde Tjenesterne til dig. Formålet med behandlingen er blandt andet

i) At kunne tilbyde en funktionsdygtig platform, således du som kunde, kan benytte platformen til formålet,

ii) At kunne udbyde lejemålet, med relevante informationer, således en potentiel lejer kan modtaget relevante informationer om lejemålet, herunder adresse, oplysninger om udlejer, oplysninger om lejer, pris, mv.

iii) At kunne kommunikere med dig som kunde, og/eller at du som kunde, kan
kommunikere med en lejer/udlejer.

 

4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

4.1. Selskabet videregiver ikke personoplysninger om dig til tredjemand, medmindre Selskabet er forpligtet hertil efter lovgivning, f.eks. databeskyttelsesloven eller persondataforordningen.

 

5. SLETNING/OPBEVARING AF OPLYSNINGER

5.1. Selskabet opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af formålet eller nødvendigt til opfyldelse af et sagligt formål eller et lovmæssigt krav, f.eks. bogføringslovens regler. Hovedreglen er, at oplysninger slettes efter 5 års inaktivitet, eller tidligere såfremt formålet ophører eller tidligere/længere tid, hvis du beder herom.

5.2. Selskabet tilstræber at slette oplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

 

6. DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

6.1. I forbindelse med Selskabets behandling af dine personoplysninger har du en række
rettigheder:

 Retten til at modtage oplysning om, hvordan Selskabet behandler dine personoplysninger,
 Retten til at få indsigt i dine personoplysninger,
 Retten til at få urigtige personoplysninger rettet,
 Retten til at få dine personoplysninger slettet, og
 Retten til at tilbagetrække dit samtykke.

6.2. Alle ovenstående rettigheder kan håndteres ved henvendelse til mailadressen nævnt i pkt. 1.

 

7. INFORMATIONSSIKKERHED

7.1. Selskabet iagttager nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som Selskabet opbevarer.

7.2. Alt materiale med personoplysninger, opbevares sikret og efter gængse standarder for datasikkerhed.

 

8. OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER

8.1. Selskabet gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik. Når Selskabet modtager skriftlige formelle klager, kontakter Selskabet afsenderen for at følge op på klagen. Selskabet samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med Selskabets kunder.

Senest opdateret: 11/05/2023